Περιήγηση στο ειδυλλιακό τοπίο του Ιλισσού


ΠΕΜΠΤΗ 5/10 ΩΡΑ: 17:30


Ραντεβού: Στον αυλόγυρο της Αγίας Φωτεινής. Στους ιερούς χώρους, όπου λατρεύτηκαν Ολύμπιοι θεοί και άγιοι της Χριστιανοσύνης, νύμφες και βασιλοπούλες, που κυρίεψαν καρδιές και νόες των ανθρώπων της Αθήνας. Εκεί που έκαναν τον περίπατό τους ο Σωκράτης και ο Φαίδρος και μιλούσαν για τον Έρωτα και το Κάλλος. Κάτω από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και ως το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Μαγικής Πόλης της Αθήνας μας.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει λήξει.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε εκδήλωση και περαιτέρω δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τον σκοπό αυτό.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται στον ως άνω σκοπό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός και αν απαιτείται διαβίβασή τους για τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε εκδήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας, καθώς συμμορφωνόμαστε πλήρως προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και την ελληνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων (Ν. 4624/2019), όπως εκάστοτε ισχύει.