Περίπατος στη Γειτονιά των Θεών, στην Πλάκα


ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 ΩΡΑ: 17:30


Ραντεβού: Πλατεία Λυσικράτους στο ομώνυμο χορηγικό μνημείο (334πΧ). Στην αρχαιότερη συνοικία με τον παλαιότερο δρόμο της Ευρώπης, τη θρυλική οδό Τριπόδων. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία… και μαζί του τις ιστορίες των ανθρώπων, που τον στόλισαν και του χάρισαν ακμή με τα μνημεία τους, τα σπίτια τους, τα αγιάσματά τους. Μια περιήγηση στα χνάρια της αθηναϊκής διαχρονίας, όπου δρόμοι και μνημεία είναι χιλιάδες χρόνια τώρα «πάντα πλήρη θεών». Άλλωστε «το ξέρει η ανθρωπότης πως και ο θεός είναι.. Πλακιώτης!..»

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει λήξει.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε εκδήλωση και περαιτέρω δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τον σκοπό αυτό.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται στον ως άνω σκοπό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός και αν απαιτείται διαβίβασή τους για τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε εκδήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας, καθώς συμμορφωνόμαστε πλήρως προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και την ελληνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων (Ν. 4624/2019), όπως εκάστοτε ισχύει.